Category Archives: Blog


Notice: Undefined index: paged in /home/availitn/salary-job.com/wp-content/plugins/live-composer-page-builder/modules/blog/module.php on line 3632
Moj posao

Plaća na razgovoru za posao: Koliko očekujem?

Moj posao ima idealnu plaću! Rečenica je koju bi svi veoma rado govorili, no često je plaća predmet pregovora koji nije uvijek jednostavno…
Continue reading
Moj posao

Plaća i moj posao: Kako motivirati radnike osim plaćom?

U današnjem poslovnom svijetu plaća nije jedino što može motivirati radnike za moj posao. Takvo pridavanje značaja beneficijama na poslu dolazi od sve…
Continue reading
moj posao

Savjeti za pregovaranje oko plaće

U današnjem svijetu rada, povećanje plaće može biti ključno za financijsku stabilnost i osobni napredak. Međutim, mnogi zaposlenici se boje ili ne znaju…
Continue reading
moj posao

Rodna razlika u plaćama- razbijanje „staklenog stropa“

Rodna razlika u plaćama, često povezana s konceptom "staklenog stropa", dugotrajna je tema koja izaziva rasprave diljem svijeta. Iako su se postigla određena…
Continue reading
moj posao

Plaća i radna mobilnost – selidba radi bolje plaće

Radna mobilnost, odnosno sposobnost i spremnost radnika da se presele radi posla, postaje sve važnija tema u suvremenom svijetu rada. Jedan od ključnih…
Continue reading
moj posao

Plaćanje prema rezultatima -Performanse kao osnova za određivanje plaće

Plaćanje prema rezultatima, ili plaćanje na temelju postignutih rezultata, sve je češći model nagrađivanja zaposlenika u suvremenom poslovnom okruženju. Umjesto tradicionalnog modela fiksnih…
Continue reading
moj posao

Utjecaj poreznog sustava na neto primanja radnika

Porezi na plaću igraju ključnu ulogu u financiranju javnih usluga i socijalnih programa diljem svijeta. Međutim, važno je sagledati kako porezni sustav utječe…
Continue reading
moj posao

Veza između visine plaće i općeg zadovoljstva na poslu

Plaća je jedan od ključnih faktora koji utječe na zadovoljstvo zaposlenika na radnom mjestu. Iako visina plaće nije jedini determinator zadovoljstva na poslu,…
Continue reading
moj posao

Kako ekonomske promjene utječu na kupovnu moć radnika

U suštini, inflacija nije samo brojka na ekonomskim izvještajima. Ona ima konkretan i izravan utjecaj na svakodnevni život pojedinaca, posebno kada je riječ…
Continue reading
moj posao

Plaće kroz različite industrije

Plaća je temeljni aspekt zapošljavanja koji se značajno razlikuje u različitim djelatnostima. Čimbenici kao što su potražnja za vještinama, tržišna dinamika i rast…
Continue reading